Valná hromada

23.02.2022

Dne 22.2.2022 proběhla valná hromada klubu. Byly přijaty revidované stanovy (ke stažení níže).  Hlavní změny spočívají v rozšíření okruhu účastníků VH, jako nejvyššího orgánu klubu (spolku) o zákonné zástupce neplnoletých členů, tedy rodičů našich hráček. Dále byl navýšen počet členů rady na 5 a jejími členy byli zvoleni: Vlasta Nosková, Lenka Chlumská, Jitka Nováková, Josef Herclík a Martin Čekal. Rada pak na svém prvním jednání ustanovila Pepu Herclíka šéftrenérem klubu a zástupcem klubu v orgánech ČVS, Vlastu Noskovou místopředsedkyní a Martina Čekala předsedou klubu / spolku.