Tvoříme nový web

15.01.2022

V rámci větší informovanosti jak členů klubu, tak široké veřejnosti vytváříme tento web. Stále je ve výstavbě, ale zákaladní informace zde již naleznete.